การสมัครบัตรสมาชิก และสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกร้านครัวที่ ๒

ลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกของร้านได้โดยเสียค่าสมัครเพียง 100 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารครั้งต่อไป เมื่อชำระเงินสด 10% และ 5% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต

เงื่อนไขการใช้บัตร

1.โปรดแสดงบัตรทุกครั้งก่อนเรียกเช็คบิล มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.แสดงบัตรเพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด และ 5% สำหรับบัตรเครดิต
3.สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมถึงการจัดเลี้ยง และเทศกาลต่าง ๆ
4.ทางร้านสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า